Forbrukslån uten Sikkerhet

Forbrukslån uten Sikkerhet
Vurdering: 4.7/5

Usikrede lån er de som ikke er sikret av dine eiendeler. Dette innebærer at hvis du misligholder lånet, vil långiveren ikke være i stand til å beslaglegge noen sikkerhet – for eksempel hjemmet eller kjøretøyet ditt – for å hente inn tapet gjennom salg. Lån uten sikkerhet har vanligvis strengere kvalifikasjonsregler, mindre lånegrenser og høyere rente siden långivere oppfatter dem som mer risikable.

Lånemeglere som sammenligner lån uten sikkerhet

Effektiv rente på lån uten sikkerhet

Pengene du betaler på et lån eller tjener på innskudd og investeringer er i utgangspunktet renter. Måten rentene beregnes på varierer imidlertid. Det finnes ulike typer, og avhengig av hvilken du bruker, kan lånekostnaden eller returbeløpet se ut til å være forskjellig.

Har du lav kredittscore vil du som oftest bli tilbudt en dårligere rente, og har du god score vil renten bli lavere. I dagens marked vil et typisk boliglån ha en effektiv rente mellom 2 og 4 %, mens et typisk forbrukslån (lån uten sikkerhet) vil ha en rente på om lag 15 %. Nominell rente oppgis ofte fra rundt 5%.

Rentene har innvirkning på både hvor mye det koster å låne penger og hvor mye penger sparerne kan tjene på investeringene sine. Lån blir dyrere etter hvert som rentene stiger, men renter betalt på innskudd går også opp. Når rentene faller, er lån rimeligere og spareavkastningene synker også. Forbrukere har en tendens til å låne mer penger når rentene er lave og spare mer penger når rentene er høye, men andre faktorer kan skjeve disse trendene.

Hvor mye kan jeg låne bilde

Hvor mye kan jeg låne?

Med usikrede lån er taket satt til en halv million, mens i noen tilfeller kan det tilbys inntil 600,000 kr avhengig av hvilken bank du velger. Men vær klar over at når du skal betale tilbake må du velge nedbetalingstid 1-5 år dersom pengene skal brukes til forbruk. Du kan deriomot få inntil 15 år nedbetalingstid hvis pengene går til refinansiering av kreditter og smålån.

Hvorfor er 500 000 kr grensen på forbrukslån?

Dette er satt av bankene fordi renten på slike lån er relativ høy, og det stilles altså ingen krav til sikkerhet. Bankene tar dermed en betydelig risiko ved å låne ut så store beløp uten å ha noen garanti for at de får pengene sine tilbake. Når du skal søke lån uten sikkerhet trenger du ikke oppgi hva du skal bruke pengene til. Det er kun ved større lån at dette er aktuelt. Husk at å få lån er en ting, men at du skal også betjene lånet du søker om.

Inflasjon

Renter er bare nyttige sammenlignet med et slags barometer, og for forbrukere fungerer inflasjonsraten ofte som det barometeret. Isolert sett ser et lån med 10 prosent rente dyrt ut, men hvis du kan få et boliglån til den renten i en inflasjonsperiode når prisene øker med 15 prosent årlig, ser lånerenten ut til å være rimelig. På den annen side virker en avkastning på 1 % på en sparekonto ganske forlokkende i en deflasjonssituasjon der prisene faller og vareverdiene synker. Derfor bestemmer ikke prisene alene endringer i forbrukeratferd; snarere, priser i forhold til den totale økonomien gjør.

Offentlige ressurser

Regjeringen kan øke rentene som bankene må betale for å låne penger fra Federal Reserve Bank for å hindre at inflasjonen øker raskt. Bankene øker rentene på lån og kredittkort for å opprettholde fortjenestemarginene, og overfører tilleggskostnadene til låntakerne. Hvis rentene gjør det for dyrt å låne, må forbrukerne endre sin lånepraksis. Inflasjonen bremses av en nedgang i forbruket fordi forhandlere må redusere prisene for å tiltrekke seg kunder i et marked der det er mindre disponibel inntekt på grunn av høyere lånekostnader.

Offentlige ressurser bilde

Risiko

Forbrukere må justere sparevanene sine hvis de ikke vil gradvis miste kjøpekraften på grunn av inflasjon når rentene er svært lave eller til og med ikke klarer å holde tritt med det. Som et resultat, når rentene på sikre investeringer som obligasjoner og bankinnskuddskontoer er lave, er det mer sannsynlig at folk tar økonomisk risiko. Noen forsiktige investorer starter med å kjøpe aksjer fordi, etter deres mening, faren for å ikke motta avkastning på en forsiktig investering oppveier risikoen for tap av hovedstol ved kjøp av volatile vekstpapirer uten hovedsikring.

Spørsmål og svar

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet fra 5000,- kr helt opptil 500.000,- kr. I noen skjeldne tilfeller kan man låne inntil 600.000,- kr. Forbrukslånet kan brukes til hva du vil.

Søknadsprosessen for forbrukslån er ganske så rett fram. Du velger deg ut en lånemegler, som igjen søker hos mange ulike banker samtidig. Så velger du ut det tilbudet du synes er best. Husk bare på å ikke søke hos flere lånemeglere samtidig, da flere av dem samarbeider med mange av de samme bankene, og ved å søke hos flere meglere samtidig vil forsinke prosessen.

Å bruke forbrukslån som egenkapital til boligkjøp er noe vi fraråder på det sterkeste. Forbrukslån har en god del høyere rente enn et boliglån, og du vil da få to separate lån å betale på. Forbrukslån skal brukes til forbruk, og ikke bolig eller eiendom.

For å finne ut hvem som har best forbrukslån, er det enklest å sende inn din søknad via en lånemegler. Da vil megleren sende din søknad videre til mange ulike banker som konkurrerer seg i mellom med å gi deg det beste lånetilbudet. Da velger du det du synes er best.

Forbrukslån har en god del høyere rente enn f.eks. billån og boliglån. Det kan forklares med at du ikke trenger å stille eiendom som sikkerhet for lånet. Forbrukslån fåes med nominell rente fra 4.9% i Norge.

Forbrukslån er ikke farligere enn andre typer lån. Men som alltid skal man ha en plan for lånet, og man skal alltid betale ned i henhold til avtalen som inngås. Husk alltid på at du ikke låner mer enn du faktisk trenger. Forbrukslån kan brukes til mange ulike ting, som f.eks. uforutsette utgifter, eller en etterlengtet ferietur og andre ting.

Du kan søke hos de ulike lånegivere og banker selv, noe som er tidkrevende og mye arbeid. Eller du kan gå via en anerkjent lånemegler, som en av dem du finner i vår oversikt øverst på denne nettsiden. Da sendes din søknad til opptil 23 ulike banker og lånegivere samtidig, og du kan i ro og mak sette deg ned å velge ut det tilbudet du liker best.

Lånemeglere bilde

Hvordan lånemeglere fungerer?

En lånemegler er en agent som du leier inn for å hente priser fra andre selskaper. Merk: Du betaler ingenting for å bruke tjenesten de tilbyr. De får betalt fra bankene de samarbeider med. Så fort du har sendt inn søknaden din, vil de viderebringe den til de ulike bankene, og så kjemper de seg i mellom om å gi deg det beste lånetilbudet. For å bruke lånemegler må du som regel være fylt 20 år, men noen godtar alder helt ned i 18 år. Det fins også enkelte som krever at du er fylt 23 år.

Siden usikrede lån er lån som krever individuell vurdering vil bankene se på din økonomiske situasjon, betalingsanmerkninger, hvor lang nedbetalingstid du ber om, og mange andre faktorer før de kommer med et tilbud til deg. Husk at gjennomsnittet for forbrukslån er 160 000 kroner, selv om du kan låne opptil 600 000 kroner hos enkelte. De fleste bruker en slik type lån til å kvitte seg med dyre smålån.

Rente bilde

Hva er en god rente på et usikret lån?

I følge Forbes er 12 prosent en ønskelig rente for et personlig lån. Likevel er det en rekke variabler som vil bestemme den eksakte renten du kvalifiserer for, og långivere pålegger rutinemessig tilleggsgebyrer som kan øke kostnadene for et lån. Sørg for å forstå hva en passende rente er for å holde kostnadene nede. Dette vil gjøre det enklere for deg å se deg om etter sammenlignbare vilkår og garantere at du får det beste tilbudet.

Andelen av lånets hovedstol som långivere belaster låntakere for å få tilgang til lånepenger er kjent som renten på et personlig lån. Rentene på personlige lån varierer vanligvis fra 10 % til 28 %, men de kan endres avhengig av inflasjon, tilgjengeligheten av kreditt og andre økonomiske variabler.